?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Apr. 23rd, 2013

Էս տարածքում կենդանի մարդ կա՞, թե՞ սաղովի տեղափոխվել ենք ֆեյսբուք: :-Ճ

Ես կրկին անցել եմ նոթատետրային ռեժիմի, հիմնականում էդ պատճառով ա, որ ստեղերանք չեմ երևում:
Բյուր, Լիլ, ստե՞ղ եք:

Ավագանու գալիք ընտրությունների հետ կապված խոսակցությունները լցվում են արդեն շենքերի շքամուտքները, ուզում եմ գլուխս առնեմ փախնեմ, զզվելին էն խոսքը չի: Օրը գա, խեղճ կեղծարարների վրա եմ ագրեսիաս պարպելու:

Ահ, ոնց-որ հոգեբանի մոտ եկած լինեմ, բան գրել չի ստացվում:
Պատմեք տեսնեմ՝ ձեզ մոտ հեչ ինչ կա:

Comments

( 1 comment — Leave a comment )
deghin
Apr. 23rd, 2013 11:26 pm (UTC)
Չնայած իմ անունը չտվեցիր, բայց ասեմ, որ ես կամ։ :)))
Քանի եկել ես, դու պատմի։ ;)
( 1 comment — Leave a comment )